Fretex Magasin

2013

 
 

På oppdrag av Fretex Norge har vi utviklet og produsert Fretex Magasin. Opplaget på 100 000 har blitt distribuert til husstander med Norpost og i Fretex’ butikker. Trykk: Aller Trykk.