Mote- og shoppingbilag for KK. Red-Lab står for idé, konseptutvikling, tekst og design. 

KKBazar ble i 2010 kåret som «Årets nyskapning».

Utgiver: Aller Media

www.kk.no

KKBazar