Swix magasine

2013

 
 

Swix magazine i samarbeid med Art of Concepts. Konseptutvikling, tekst og design.